Зелено като тревата, бяло като снега

В тази детска баня вниманието е върху белите шкафове и зеления технически камък, препращащи към цветовете в природата.

Зелено като тревата, бяло като снега Зелено като тревата, бяло като снега
Almero.bg - Дигитален Маркетинг