Бели квадрати

Стените са заети от шкафове в бял цвят. Оформените ниши, редуващи се със затворени обеми, допринасят за по-голяма въздушност на композицията.

Бели квадрати Бели квадрати
Almero.bg - Дигитален Маркетинг